Návod na instalaci / Tutorial for installation

Návod na instalaci downloadu .sims3pack
How to install download .sims3pack

Své domy dávám na stažení ve formátu .sims3pack. Zde je návod na instalaci těchto downloadů.

Otevřete si složku Dokumenty > podsložku Electronic Arts > podsložku The Sims 3 > podsložku Downloads. Sem vložte stažený soubor. Pak otevřete Spouštěč hry. Download se vám objeví ve Stažené a odtud jej nainstalujete (označíte jej a  vyberete možnost Instalovat).
 ----------------------------------------------------------------------------------
My houses are available in .sims3pack format only. Here are the instructions how to install this download.

Open the folder Documents > subfolder Electronic Arts > subfolder The Sims 3 > subfolder Downloads. Put the downloaded file here. Then open the Launcher. The file will appear in Downloads and you can install it (mark it and choose Install).

 ----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
Návod na instalaci downloadu .sim
How to install download .sim

Simíky (tedy muže, ženy a mazlíčky) dávám na stažení ve formátu .sim . Zde je návod na instalaci těchto downloadů.

Otevřete si složku Dokumenty > podsložku Electronic Arts > podsložku The Sims 3 > podsložku SavedSims. Sem vložte soubor se staženým simíkem ve formátu .sim

Ve hře simíky naleznete, pokud v CAS při tvoření simíka kliknete na Přednastavení Simíci.
-----------------------------------------------------------------------------------
My sims (male, female and pets) are available in .sim format only. Here are the instructions how to install this download.

Open folder Documents > subfolder Electronic Arts > subfolder The Sims 3 > subfolder SavedSims. Put the downloaded files in .sim format here.

In game, you'll find these files in CAS if you click on Pre-made sims.
 -----------------------------------------------------------------------------------
Chtěla bych poděkovat Screamhurtovi ze Simoradny za překlad.
I'd like to thank Screamhurt from Simoradna for the translation.


Žádné komentáře :

Okomentovat