9. prosince 2012

Vermella a její kočka Alemis / Vermella and her cat AlemisVermella Artis
 Vlastnosti: Beznadějná romantička, Knihomolka, Milovnice horka, Oči fotografky, Umělecká duše
Celoživotní přání: Jasnovidka
Potřebujete: Cestovní Horečka, Po Setmění, Showtime, Obludárium, Roční Období
Bez downloadů.

Traits: Hopeless Romantic, Bookworm, Loves the Heat, Photographer's Eye, Artistic
Lifetime wish: Visionary
Required: World Adventrues, Late Night, Showtime, Supernatural, Seasons
No CC.

 ----------------------------------------------
Alemis

 
Vlastnosti: Hrdá, Dobrodužná, Hravá
Potřebujete: Domácí Mazlíčci
Bez downloadů.

Traits: Proud, Adventurous, Playful
Required: Pets
No CC.

4 komentáře :