17. července 2012

Penny Garsus

Rockerka tělem i duší - Penny Garsus.

Rocker by body and soul - Penny Garsus

Vlastnosti: Charismatická, Hudební virtuozka, Primadona, Rebel, Rozená performerka
Celoživotní přání: Rocková hvězda
Potřebujete: Po Setmění, Hrátky Osudu, Showtime, Přepychové Ložnice
Bez downloadů.

Traits: Charismatic, Virtuoso, Diva, Rebellious, Natural Born Performer
Lifetime wish: Be a rock star
Required: Late Night, Generations, Showtime, Master Suite Stuff
No CC.

2 komentáře :